[1]
A. Petersen, “Tomhed og erindring. Om W.G. Sebalds Die Ringe des Saturn”, ALKM, bd. 7, nr. 3, dec. 2013.