[1]
H. Rønning, “Erotikk og Politikk. En sammenlignende analyse av Henrik Ibsens Rosmersholm (1886) og Bjørnstjerne Bjørnsons Paul Lange og Tora Parsberg (1898)”, ALKM, bd. 7, nr. 3, dec. 2013.