[1]
B. H. Jørgensen, “Om Bachtins stilopfattelse, "ett ord til ordet, riktat til ordet" - og den deraf følgende litterære analyse”, ALKM, bd. 7, nr. 3, dec. 2013.