Petersen, A. (2013) “Tomhed og erindring. Om W.G. Sebalds Die Ringe des Saturn”, Aktualitet - Litteratur, kultur og medier, 7(3). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/111581 (Set: 5juni2020).