Jørgensen, Bo Hakon. 2013. “Om Bachtins Stilopfattelse, "Ett Ord Til Ordet, Riktat Til ordet" - Og Den Deraf følgende litterære Analyse”. Aktualitet - Litteratur, Kultur Og Medier 7 (3). https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/111567.