PETERSEN, A. Tomhed og erindring. Om W.G. Sebalds Die Ringe des Saturn. Aktualitet - Litteratur, kultur og medier, v. 7, n. 3, 18 dec. 2013.