RØNNING, H. Erotikk og Politikk. En sammenlignende analyse av Henrik Ibsens Rosmersholm (1886) og Bjørnstjerne Bjørnsons Paul Lange og Tora Parsberg (1898). Aktualitet - Litteratur, kultur og medier, v. 7, n. 3, 18 dec. 2013.