Rønning, H. (2013). Erotikk og Politikk. En sammenlignende analyse av Henrik Ibsens Rosmersholm (1886) og Bjørnstjerne Bjørnsons Paul Lange og Tora Parsberg (1898). Aktualitet - Litteratur, Kultur Og Medier, 7(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/111570