Jørgensen, B. H. (2013). Om Bachtins stilopfattelse, "ett ord til ordet, riktat til ordet" - og den deraf følgende litterære analyse. Aktualitet - Litteratur, Kultur Og Medier, 7(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/111567