(1)
Rønning, H. Erotikk Og Politikk. En Sammenlignende Analyse Av Henrik Ibsens Rosmersholm (1886) Og Bjørnstjerne Bjørnsons Paul Lange Og Tora Parsberg (1898). ALKM 2013, 7.