(1)
Jørgensen, B. H. Om Bachtins Stilopfattelse, "Ett Ord Til Ordet, Riktat Til ordet" - Og Den Deraf følgende litterære Analyse. ALKM 2013, 7.