(1)
Administrativ debat, R. Forvaltningspolitiske pejlemærker: Redaktionelt Forord. Administrativ Debat 2013, 2013.