[1]
V. Noer og C. Nielsen, “Sundhedsprofessionel (ud)dannelse - men hvordan?”, SPS, bd. 3, nr. 1, feb. 2019.