Møller, A. F. (2019) “Systematisk litteraturstudie, SLS”, Sundhedsprofessionelle studier, 3(4). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/117528 (Set: 25oktober2020).