Buhl, M. og Rahn, A. (2019) “Augmented Reality som wearable”, Sundhedsprofessionelle studier, 3(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112622 (Set: 6juli2020).