Noer, V. og Nielsen, C. (2019) “Sundhedsprofessionel (ud)dannelse - men hvordan?”, Sundhedsprofessionelle studier, 3(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112346 (Set: 11juli2020).