Haahr, A., Danielsen, A.-K., Mikkelsen, S. og Jensen, P. (2019) “Klinisk forankrede bachelorprojekter motiverer, udfordrer og udvikler de sygeplejestuderende”, Sundhedsprofessionelle studier, 3(1). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112266 (Set: 7juli2020).