Noer, V., & Nielsen, C. (2019). Sundhedsprofessionel (ud)dannelse - men hvordan?. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112346