Haahr, A., Danielsen, A.-K., Mikkelsen, S., & Jensen, P. (2019). Klinisk forankrede bachelorprojekter motiverer, udfordrer og udvikler de sygeplejestuderende. Sundhedsprofessionelle Studier, 3(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/Sundhedsprofessionnelle_studier/article/view/112266