(1)
Rosenkilde, C.; Brink, L.; Kjær, A.-M.; Nielsen, M. Visuelle læringsprocessers Betydning for Studerendes Kompetencer I Innovation Og Kreativitet. SPS 2019, 3.