1.
Andersen LK, Hjarnø G, Kjærbæk L. Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring. LUP [Internet]. 9. februar 2024 [henvist 23. juli 2024];9(1):28. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/143352