Jørgensen, Henrik, og Jens Troelsen. “Implementeringen Af Motion Og bevægelse I Skolen – Et Review Af hæmmende Og Fremmende Faktorer Set I Et lærerperspektiv”. Studier i læreruddannelse og -profession 2, no. 2 (oktober 11, 2017): 84-105. Set juli 11, 2020. https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/27711.