Andersen, Line Krogager, Gitte Hjarnø, og Laila Kjærbæk. “Nabosprogsundervisning I læreruddannelsen via tværsproglighed Og Praksisforankring”. Studier i læreruddannelse og -profession 9, no. 1 (februar 9, 2024): 28. Set juli 23, 2024. https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/143352.