Andersen, L. K., G. Hjarnø, og L. Kjærbæk. “Nabosprogsundervisning I læreruddannelsen via tværsproglighed Og Praksisforankring”. Studier I læreruddannelse Og -Profession, bd. 9, nr. 1, februar 2024, s. 28, doi:10.7146/lup.v9i1.143352.