Kappelgaard, L. H. “Stressdiskurser I Det Senmoderne lærerliv”. Studier I læreruddannelse Og -Profession, bd. 4, nr. 1, december 2019, s. 228-4, doi:10.7146/lup.v4i1.117989.