[1]
L. K. Andersen, G. Hjarnø, og L. Kjærbæk, “Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring”, LUP, bd. 9, nr. 1, s. 28, feb. 2024.