[1]
P. R. Böwadt og R. P. Cortsen, “Undervisningsdifferentiering som en praksis på læreruddannelsen?”, LUP, bd. 9, nr. 1, s. 19, feb. 2024.