[1]
H. F. Rasmussen og A. Qvortrup, “Lærerstuderendes forestillinger om bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)”, LUP, bd. 8, nr. 1, feb. 2023.