Andersen, L. K., Hjarnø, G. og Kjærbæk, L. (2024) “Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring”, Studier i læreruddannelse og -profession, 9(1), s. 28. doi: 10.7146/lup.v9i1.143352.