Kaup, C. (2019) “Læreres og lærerstuderendes forståelse af computationel tankegang i relation til matematikundervisningen: Et hermeneutisk litteraturinterview”, Studier i læreruddannelse og -profession, 4(1), s. 77-103. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/117981 (Set: 25oktober2020).