Graf, Stefan Ting, Tom Steffensen, og Bettina Buch. 2022. “Status Og Fremtid for Studier I Læreruddannelse Og -Profession: Redaktionelt Forord Til Sommernummeret 2022”. Studier I læreruddannelse Og -Profession 7 (2):4. https://doi.org/10.7146/lup.v7i2.132891.