Albrechtsen, T. R. S., Carlsen, D., Gammelgaard, ole, & Hachmann, R. (2024). Kvalitet i partnerskaber mellem folkeskole og læreruddannelse : – Universitetsskoler som eksempel. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 23. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143364