Andersen, L. K., Hjarnø, G., & Kjærbæk, L. (2024). Nabosprogsundervisning i læreruddannelsen via tværsproglighed og praksisforankring. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 28. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143352