Böwadt, P. R., & Cortsen, R. P. (2024). Undervisningsdifferentiering som en praksis på læreruddannelsen?. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 9(1), 19. https://doi.org/10.7146/lup.v9i1.143351