Rasmussen, H. F., & Qvortrup, A. (2023). Lærerstuderendes forestillinger om bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU). Studier I læreruddannelse Og -Profession, 8(1). https://doi.org/10.7146/lup.v8i1.136157