Kappelgaard, L. H. (2019). Stressdiskurser i det senmoderne lærerliv. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 228–248. https://doi.org/10.7146/lup.v4i1.117989