Kaup, C. (2019). Læreres og lærerstuderendes forståelse af computationel tankegang i relation til matematikundervisningen: Et hermeneutisk litteraturinterview. Studier I læreruddannelse Og -Profession, 4(1), 77-103. Hentet fra https://tidsskrift.dk/SLP/article/view/117981