(1)
Jørgensen, H.; Troelsen, J. Implementeringen Af Motion Og bevægelse I Skolen – Et Review Af hæmmende Og Fremmende Faktorer Set I Et lærerperspektiv. LUP 2017, 2, 84-105.