(1)
Andersen, L. K.; Hjarnø, G.; Kjærbæk, L. Nabosprogsundervisning I læreruddannelsen via tværsproglighed Og Praksisforankring. LUP 2024, 9, 28.