(1)
Kappelgaard, L. H. Stressdiskurser I Det Senmoderne lærerliv. LUP 2019, 4, 228-248.