[1]
Kaup, C. 2019. Læreres og lærerstuderendes forståelse af computationel tankegang i relation til matematikundervisningen: Et hermeneutisk litteraturinterview. Studier i læreruddannelse og -profession. 4, 1 (dec. 2019), 77-103.