[1]
S. Sheridan, “Ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet relaterat tillcentrala kvalitetsfaktorer i förskolan”, PAIDEIA, nr. Jubilæumsnummer, s. 38–47, dec. 2022.