[1]
A.-M. . Johansson, “Ämnesintegrerad undervisning inom ramen för hållbar utveckling”, PAIDEIA, nr. 21, s. 16–25, jan. 2022.