Johansson, A.-M. . (2022) “Ämnesintegrerad undervisning inom ramen för hållbar utveckling”, Paideia , (21), s. 16–25. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/130128 (Set: 6 december 2023).