Sheridan, S. (2022). Ett intersubjektivt perspektiv på pedagogisk kvalitet relaterat tillcentrala kvalitetsfaktorer i förskolan. Paideia, (Jubilæumsnummer), 38–47. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/135149