Kreienbaum, M. A. (2022). Den aktuelle mangelen på lærere i Tyskland: Data, årsaker, (nød)løsninger. Paideia, (22), 33–44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/133149