Böstrom, L., Bostedt, G., & Håkansson Lindqvist, M. (2022). Den allvarliga lärarbristen i Sverige - hur kunde detta hända och vad kan vi göra?. Paideia, (22), 6–20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/133147