Johansson, A.-M. . (2022). Ämnesintegrerad undervisning inom ramen för hållbar utveckling. Paideia, (21), 16–25. Hentet fra https://tidsskrift.dk/Paideia/article/view/130128