(1)
Sheridan, S. Ett Intersubjektivt Perspektiv På Pedagogisk Kvalitet Relaterat Tillcentrala Kvalitetsfaktorer I förskolan. PAIDEIA 2022, 38-47.