(1)
Böstrom, L.; Bostedt, G.; Håkansson Lindqvist, M. Den Allvarliga lärarbristen I Sverige - Hur Kunde Detta hända Och Vad Kan Vi göra?. PAIDEIA 2022, 6-20.